Zavíječ kávovníku – Coffea borer a další škůdci

Zavíječ kávovníku – Coffea borer (Hypothenemus hampei) a další škůdci jsou vážnou hrozbou pro kávové plantáže po celém světě. Tyto škůdci mohou způsobit značné škody na úrodě a způsobit vážné ekonomické ztráty pro kávové farmáře.

Nejvýznamnější škůdci kávovníků a metody jejich kontroly.

  1. Zavíječ kávovníku

Zavíječ kávovníku je druh hmyzu, který se živí kůrou a vnitřní částí kávovníků. Tyto škůdci se vyskytují zejména v tropických oblastech, kde se pěstuje káva. Larvy tohoto škůdce se živí tkáněmi kávovníků a mohou tak poškodit nejen plody, ale i samotné stromy. Kromě poškození úrody může být tento škůdce také přenašečem chorob, které mohou ovlivnit zdraví kávovníků.

Proti zavíječi kávovníku se využívají různé metody kontroly, jako jsou insekticidy, pasti na škůdce a biologická kontrola pomocí přirozených nepřátel zavíječe, jako jsou draví brouci a parazitoidní vosy. Vzhledem k tomu, že některé populace zavíječe vykazují rezistenci vůči insekticidům, je důležité sledovat a zavádět nové strategie pro jeho kontrolu.

  1. Kávový brouk

Kávový brouk (Antestiopsis spp.) je další škůdce, který napadá kávovníky. Tyto brouci se živí listy kávovníků a mohou způsobit vysychání a opadávání listů, což má negativní vliv na úrodu. Kromě toho mohou brouci poškozovat i samotné plody a snižovat tak jejich kvalitu.

Proti kávovému broukovi se používají insekticidy a biologická kontrola, jako jsou draví brouci a parazitoidní vosy. Důležité je také využívat odolné odrůdy kávovníků a vhodnou agrotechniku, která minimalizuje riziko infekce.

  1. Mšice kávová

Mšice kávová (Ceratovacuna spp.) se živí šťávami z listů kávovníků a může také způsobovat škody na úrodě. Tyto škůdci se vyskytují zejména v teplejších oblastech a mohou být přenašeči chorob. Mšice kávová může také ovlivňovat kvalitu kávových bobů a snižovat tak jejich cenu.

Proti mšici kávové se používají insekticidy a biologická kontrola, jako jsou draví brouci a parazitoidní vosy. Důležité je také pravidelné monitorování škůdců a prevence pomocí správné agrotechniky.

  1. Další škůdci

Kromě výše zmíněných škůdců mohou kávové plantáže napadat i další druhy škůdců. Mezi ně patří například molice kávová a roztoči. Tyto škůdci mohou způsobit různé druhy poškození, jako jsou žírání listů, pupenů a plodů, a také přenášet choroby.

Proti těmto škůdcům se opět využívají insekticidy a biologická kontrola. Je důležité využívat vhodnou agrotechniku, jako je například pravidelné ošetřování rostlin, aby se minimalizovalo riziko infekce.

Závěr

Kávové plantáže jsou vystaveny mnoha druhům škůdců, které mohou způsobit značné ekonomické ztráty. Proti těmto škůdcům se využívají různé metody kontroly, jako jsou insekticidy, pasti na škůdce a biologická kontrola pomocí přirozených nepřátel. Důležité je také využívat odolné odrůdy kávovníků a vhodnou agrotechniku, která minimalizuje riziko infekce. Pravidelné monitorování škůdců a prevence jsou klíčové pro udržení zdraví a výnosnosti kávových plantáží.